DE DURMENAAR – DURMENAAR.BE

Titel 1. Toepassing

artikel 1: Onderstaande bedingen zijn van toepassing op het gebruik van de internetsite durmenaar.be.

artikel 2: De durmenaar.be is een louter informatieve site en kan niet aanzien worden als een online webwinkel.

Titel 2. Cookiebeleid

artikel 3: Tijdens een bezoek aan durmenaar.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden.
Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren.
artikel 4: durmenaar.be gebruikt volgende cookies:
* First party cookies: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
* Third Party cookies: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.
artikel 5: De bezoeker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd.
De bezoeker kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De bezoeker moet er wel rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat hij bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

artikel 6: Door gebruik te maken van durmenaar.be gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies door durmenaar.be.

Titel 3. Privacybeleid

artikel 7: De bezoeker heeft de mogelijkheid om een persoonlijk account te maken op durmenaar.be.Bij het aanmaken van het account worden volgende persoonlijke gegevens van hem gevraagd: naam, adres, telefoonnummer en mailadres . Door een account aan te maken op durmenaar.be geeft de bezoeker zijn toestemming dat zijn persoonlijke gegevens bijgehouden worden in de database van durmenaar.be.

artikel 8: De persoonlijke gegevens van de bezoeker die een account heeft aangemaakt op durmenaar.be worden enkel gebruikt voor publicitaire doeleinden indien de bezoeker uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij hiermee akkoord is.

artikel 9: De persoonlijke gegevens van de bezoeker die een account heeft aangemaakt worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden.

artikel 10: De bezoeker heeft te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens voortkomend uit zijn account op te vragen bij durmenaar.be via privacy@durmenaar.be.

artikel 11: De bezoeker kan ten allen tijden zijn account verwijderen. Na het verwijderen van zijn account worden alle persoonlijke gegevens van hem verwijderd uit de database van durmenaar.be.

artikel 12: De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de bezoeker wordt gecodeerd opgeslagen: durmenaar.be heeft dus geen toegang tot het paswoord van de bezoeker.

artikel 13: durmenaar.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

artikel 14: De bezoeker heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wat betreft de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.